Je hebt salesmensen in het buitenland, maar jullie zitten niet op één lijn. Het zijn getalenteerde professionals, maar met hun eigen gewoonten en werkwijzen. Jullie werken al enige tijd samen en je merkt dat dit niet lekker loopt. ‘Dit is toch niet normaal’, denk je weleens als je buitenlandse collega iets zegt of doet op een manier die niet de jouwe is. Kleine irritaties en onbegrip belemmeren een fijne samenwerking. Hoe langer jullie samenwerken, des te duidelijker worden de verschillen.

Laat jij kansen liggen?
Door verschillen in achtergrond hebben jullie een andere manier van communiceren, overtuigen of plannen. Dat is begrijpelijk en totaal geen probleem als je je bewust bent van die verschillen en ervoor openstaat om je te verdiepen in de ander. Als dit niet het geval is, laat je mooie kansen liggen om van jullie internationale samenwerking een leuk en duurzaam succes te maken.

Word je bewust van cultuur en verschillen
De eerste stap bij het overbruggen van cultuurverschillen tussen jou en je collega in het buitenland is bewustzijn creëren. Tijdens het programma Intercultural Awareness kijken jullie samen naar de volgende vragen:

• Wat is cultuur?
• Hoe ziet mijn cultuur eruit?
• Hoe beïnvloedt mijn cultuur mijn zienswijze, interpretatie en gedrag?
• Wat zijn de verschillen tussen ons?
• Wat betekent dit in de praktijk voor onze samenwerking?

The Culture Map
Om je bewust te worden van jouw cultuur en die van de ander, gaan we aan de slag met ‘The Culture Map’ van Erin Meyer. We belichten hierbij de volgende 8 aspecten van cultuur in een professionele context: communiceren, evalueren, overtuigen, leidinggeven, beslissen, vertrouwen winnen, het oneens zijn met elkaar en plannen.

Met behulp van een vragenlijst krijg je eenvoudig inzicht in jouw cultuur en die van je collega op land- en persoonlijk niveau. Door de resultaten naast elkaar te leggen, wordt snel duidelijk wat de verschillen in de praktijk betekenen voor jullie samenwerking.

Begrip komt voor succes
Het resultaat van dit programma is complete bewustwording van jouw cultuur en die van de ander. Waarom doe jij wat je doet? En waarom doet jouw collega het soms anders? Intercultureel bewustzijn zorgt voor inzicht en begrip. Dit is de basis voor soepele en effectieve communicatie en samenwerking. Werken met een internationaal team wordt niet alleen leuker, op deze manier bereiken jullie samen ook meer resultaat.

Coaching als onderdeel van International Recruitment
Het programma Intercultural Awareness is een vast onderdeel van onze recruitment trajecten. Dat starten we ongeveer een half jaar na het begin van de samenwerking tussen jou en je nieuwe salescollega in het buitenland. Op die manier toetsen we in hoeverre jullie je bewust zijn van jullie cultuur en de verschillen. Waar lopen jullie in de praktijk tegenaan? Wat is de verklaring hiervoor? En hoe kunnen jullie hier het beste mee omgaan? Als duidelijk is wat de oorzaak is, kunnen we er samen wat aan doen.

Wil je nog een stap verder?
Met het programma Intercultural Readiness richten we ons op jouw competenties voor het overbruggen van verschillen voor meer interculturele effectiviteit. Waar sta je nu? En wat kun je concreet doen om jouw competenties verder te ontwikkelen? Met als doel meer internationaal succes en werkplezier.

Ervaar jij in de samenwerking met je buitenlandse collega soms irritatie of onbegrip?

En beïnvloeden die irritatie en het onbegrip je werkplezier en zelfs de bedrijfsresultaten? Dan zitten culturele verschillen een optimale samenwerking misschien in de weg. Dat is zonde; we willen niets liever dan dat jij met een big smile samenwerkt met je buitenlandse collega. Daarom helpen we je daar graag bij. Plan een kosteloos adviesgesprek in met ons en we geven je meteen tips om die lach op je gezicht te krijgen.

Contact